Oplev Københavns 1000 års historie på gåtur. Tur 3: Fra optur til nedtur – Kong Christian den 4´s æra

Tekst og billeder Erik K Abrahamsen

Københavns historie er hele Danmarks historie præget af op- og nedgangsperiode. Lange perioder med økonomisk opblomstring i Middelalderen og i 16-1700 tallet med en mægtig byggeaktivitet af kirker, klostre, slotte, palæer, vold og- fæstningsanlæg, torve og smukke borgerhuse. Noget er borte, men utroligt meget er bevaret til idag. Åbn dine øjne på vid gab – byen og dens historie ligger for dine fødder, under dig og omkring dig, lige til at indtage!

Jeg vil lede dig gennem byens historie på 4 små guidede gåture igennem udvalgte dele af det ældste København indenfor byens volde. Det er ture, hvor du skal bruge øjnene og din fantasi for at fornemme og opleve historiens drama, som dem udspillede sig netop på de steder, som vil vil besøge.

Kort over København, Indre by:

Kort over København. Click på kortet og brug din zoomkontrol og du ser det i fuld skærmstørrelse. Foto: Erik K Abrahamsen den 10. oktober 2012

København i begyndelsen af 1600 tallet set fra Østervold med Nyboder i forgrunden. Til højre herfra lgger Rosenbor Slot med Kongens Have. Københavns Slot og Christianshavn ses længst borte i billedet mod venstre.

København i begyndelsen af 1600 tallet set fra Østervold med Nyboder i forgrunden. Til højre herfra ligger Rosenborg Slot med Kongens Have. Københavns Slot og Christianshavn ses længst borte i billedet mod venstre. Model på København Bymuseum. Foto: 2. maj 2009.

Tur 3:

Fra optur til nedtur – Kong Christian den 4´s æra

København udvides til det dobbelte – mens Danmark/Norge reduceres kraftigt i Kong Christian den 4 ´s regeringsperiode

Kongens Nytorv. Påbegyndt som torv af Kong Christian den 4. omkring år 1600. I bagrunden Det Kgl.  Skuespil Hus fra 18702-74 og til højre Magasin du Nord. I midten af haveanlægget statue af Kong Christian den 5 på hest. Han fuldførte den endelige udformning af Kongens Nytorv i 1680 ´erne.

Kongens Nytorv. Påbegyndt som torv af Kong Christian den 4. omkring år 1600. I bagrunden Det Kgl. Skuespil Hus fra 1872-74 og til højre Magasin du Nord. I midten af det ovale haveanlæg “Krinsen” statue af Kong Christian den 5 på hest. Han fuldførte den endelige udformning af Kongens Nytorv i 1680 ´erne. Foto. 2. maj 2009.

Vor tur starter på Kongens Nytorv.

Hvor Strøget (Østergade) munder ud i Kongens Nytorv lå byens port mod øst: Østerport. I begyndelsen af 1600- tallet beslutter Christian den 4. at udvide byen herfra og ud mod Øresund.Kongen opkøber store araler nordøst for byen helt ud til Sct. Anna Skanse ved indsejlingen fra Øresund. Området er på størrelse med den eksisterende by. Han nedbryder derfor den eksisterende vold langs den nuværende Gothersgade og påbegynder nye voldanlæg mod øst, et nyt fæstningsanlæg, det senere Citadellet Frederikshavn (Kastellet) og anlæggelse af Nyboder for Søværnets mandskab. Hans efterfølger Frederik d. 3. fortsætter byggeriet, som viser sin brugbarhed under svenskernes 22 mdr.´s belejring og storm på byen den 10-11 februar 1659. Hele området udbygges i 16-1700tallet og benævnes Ny-København.

Kongens Nytorv.Rytterstatue af Christian den 5.  i det ovale haveanlæg "Krinsen"n

Kongens Nytorv. Rytterstatue af Christian den 5. i det ovale haveanlæg “Krinsen”. I baggrunden Charlottenborg opført 1672-83 som slot med Botanisk Have i området ned mod Orlogsværftet Gammelholm (Bremerholm). Værftet flyttede til Holmen i 1867. Foto: 2. maj 2oo9.

Frederik den 3. bliver enehersker i 1660-61 og beslutter at anlægge et værdigt torv her ved den tidligere Østerport : Kongens Nytorv, nu byens ny centrum: eksercersplads for byens bevæbning omkranset af palæer for den nye enevoldskonges magtelite. Kongens Nytorv ligger i centrum for hele fæstningsanlægget omkring hele København med 12 bastioner til landsiden (Øst og vest) og 12 bastioner til Amager og Øresundssiden (Christianshavn og Holmen) og med Citadellet Frederikshavn (Kastellet) som det vigtige 5 stjernede fæstningsanlæg ud til Øresund ved indsejlingen til Københavns Havn.

Denne lørdag den 2. maj 2009 er der torvedag med temaet "H.C.Andersen og hans eventyrfigurer". I baggrunden Hotel D ´angleterre

Kongens Nytorv. Denne lørdag den 2. maj 2009 er der torvedag med temaet “H.C.Andersen og hans eventyrfigurer”. I baggrunden Hotel D ´angleterre. Foto: 02.05.2009.

Kongens Nytorv. Torvedag med tema"H.C.Andersens og hans eventyrfigurer". Til højre i baggrunden Thott´s palæ, nu den franske ambassade bygget af søhelten Niels Juul 1683-86. Foto: 2. maj 2009.

Kongens Nytorv. Torvedag med tema “H.C.Andersens og hans eventyrfigurer”. Her passerer tema-optoget boderne på Kongens Nytorv. Til højre i baggrunden Thott´s palæ, nu den franske ambassade bygget af søhelten Niels Juul 1683-86. Foto: 2. maj 2009.

Vi fortsætter vor tur ad Gothersgade til Kongens Have med Rosenborg Slot.

Rosenborg Slot, Kongens Have. Færdigbygget i 1638 af Kong Christian den 4. Foto: 2. maj 2009,

Rosenborg Slot, Kongens Have. Færdigbygget i 1638 af Kong Christian den 4. Foto: 2. maj 2009.

I begyndelsen af 1600-tallet lå Rosenborg have (Kongens Have) uden for det ældre voldanlæg, som fulgte Gothersgade mod Kongens Nytorv. Kong Christian den 4. erhvervede store landområder her øst for voldene, så København havde muligheder for udvidelse. Christian d. 4 opførte her et “Lysthus” som kunne fungere som sommerresidens og med haver, der forsynede Københavns Slot med grøntsager, urter og planter. Efter adskillige udvidelser får Rosenborg Slot sit nuværende udseende i 1638, et prægtigt bygningsværk med kongelige arbejdsværelser, riddersal, badstue med forsænket badekar og omgivet af voldgrav.

Rosenborg Slot.

Rosenborg Slot. Set fra Rosenhaven. Slottet er åbent for offentligheden og rummer en enestående samling af malerier, våben, møbler og smykker bl.a. De danske Kronjuveler. Foto: 2. maj 2009

På dette elskede slot døde Christian den 4. i 1648 efter et stormfuldt liv: Kronet som konge i 1597 modtog ha et mægtigt rige:  Danmark-Norge, Bohuslen, Slesvig, Holsten, Blekinge, Halland, Skåne, Øland, Gotland og Øsel ved Estland. I krig med Sverige mister han i 1645 Herjedalen og Jemtland i Norge samt Øsel og Gotland og under 30-årskrigen 1618-48 plyndrede tyske tropper Jylland og Fyn i flere omgange.

Kun 11 år efter hans død var Danmark tæt på udslettelse. Den svenske konge Carl den 10. Gustav havde med sin utrolige militære begavelse besat Danmark i lynkrig i 1657-58 og etableret en total belejring af København, kun fra søsiden kunne byen modtage forsyninger. I Panikfreden i Roskilde i 1658 mistede Danmark for altid Skåne, Halland og Blekinge, Gotland, Bohuslen og dele af Trondheim len i Norge.

En hollandsk hjælpeflåde kom byen til undsætning og ved et mirakel slog københavnerne de svenske hære tilbage fra voldene, da de stormede byen den 10-11. februar 1659.

Kong Frederik den 3. blev rigets samlingspunkt og sammen med sine forbundsfæller blev Sjælland, Fyn og Jylland befriet.

Men hele landet lå i ruin og alt var udplyndret: Kronborg Slot, Frederiksborg Slot, Hirschholm Slot, Nyborg Slot, kirker, godser, huse, bondegårde. Alt!

Overalt i landet havde befolkningen lidt afsavn og udsat for alt, hvad krig og død involverer. Snaphaner i Nordsjælland og Sydvestsjælland udgjorde en enestående modstandskamp mod den svenske besættelses magt og var med til af informere København om den svenske konges planer og skaffe alle slags forsyninger til byen via Amager og Øresund. 3 dage før stormen på København overbragte den nordsjællandske snaphanespion tidl. ridefoged på Hirschholm Slot og Hven Lorenz Tuxen (1618-82) Kong Frederik d. 3 tid og sted for de svenske angreb på Københavns volde 10-11. februar 1659. Meddelelsen var vigtig, da den afslører, at hovedangrebet vil være over den isfrostne inderhavn mod Københavns Slots vestvolde og at angreb på Østervold og Christanshavn mere ville være for at forvirre byens forsvarere.

At den svenske konge døde pludselig i 1660 var Danmarks held! Aldrig havde riget siden Dronning Margrethes den 1.´s Kalmarunion i 1397 med Norge og Sverige, hvor hendes søsterdattersøn Erik af Pommern hyldes til dansk konge over hele Norden været mindre og Danmark er heller aldrig siden blevet meget større, når undtaget Færøerne og Grønland!

Sverige trådte ud af Unionen i 1523, mens Norge blev selvstændig i 1814.

København i 1600-tallet. Til venstre Københavns Slot som med sine vestvolde ligger direkte ud til vandet mellem Amager og Sjælland og derfor alvorligt truet ved det svenske angreb på byen hen over isen den 10-11. februar 1659. De svenske tropper måtte opgive at passere de våger som beyns forsavarere nåde at hugge i isen i de sidste dage op

København i midten af 1600-tallet. Set fra Christianshavn. Til venstre Københavns Slot som med sine vestvolde ligger direkte ud til vandet mellem Amager og Sjælland og derfor alvorligt truet ved det svenske angreb på byen hen over isen den 10-11. februar 1659. De svenske tropper måtte opgive at passere de våger, som byens forsvarere nåede at hugge i isen i de sidste dage op til angrebet. Provianthavnen ses til venstre forrest i billedet, mens Børsen er forrest midt i billedet.Til højre Søværnets Orlogsværft Gammelholm, der i 1867 overflyttedes til Holmen. Foto af billede på Københavns Bymuseum.

En ny tid begynder. En genopbygningstid som starter med et statskup i 1660: Frederik den 3. udråber sig som enevoldskonge. Den styreform kaldet enevælden hersker helt frem til Junigrundlovens indførelse i 1849!

Jo – Christian den 4. efterlod til eftertiden både en rigdom af bygningsværker og et Rige i ruin!

Statens Museum for Kunst. Er opført på en tidligere bastion i fæstningsanlægget omkring hele det ældste København.Indviet i 1896. Foto: 2. maj 2009

Statens Museum for Kunst. Er opført på en tidligere bastion i fæstningsanlægget omkring hele det ældste København. Indviet i 1896. Foto: 2. maj 2009

På vej gennem Københavns 1000-årige historie vil vi nu tage et spring frem til perioden 1800-1850, også kaldet Den danske Guldalder. Det er en enestående national kulturelt og kunstnerisk opblomstringsperiode indenfor litteratur-, musik-, og billedkunst.

Og netop billedkunsten for denne periode er rigt repræsenteret på de to museer, der ligger blot et stenkast fra Kongens Have: Statens Museum for Kunst og Den Hirschsprungske Samling.

På blot 14 år fra 1800 til 1814 mister Danmark sin orlogsflåde og handelsflåde stjålet af englænderne i 1807, udsættes for et bombardement af Hovedstaden samme år, landet går bankerot i 1813 og mister Norge for altid i 1814 – efter mere end 4oo års union.

Østre Anlæg. I denne park ligger bastioner, volde og vandgrave som udgør resterne af den mægtige fæstningsring med 12 bastioner mod øst, nord og vest for København.Botanisk Have, Ørstedparken og Tvoli er grønne områder som alle er rester af denne fæstningsring. Bstioner, volde og vandgrave er bedst bevaret på Chrsitianhavn og på Holmen i det nuværende Christiania. Her ligger også krudthuse fra 1620 ´erne.

Østre Anlæg. I denne park ligger bastioner, volde og vandgrave som udgør resterne af den mægtige fæstningsring med 12 bastioner mod øst, nord og vest for København. Botanisk Have, Ørstedparken og Tvoli er grønne områder, som alle er rester af denne fæstningsring. Bastioner, volde og vandgrave er bedst bevaret på Chrsitianhavn og på Holmen i det nuværende Christiania. Disse 12 bastioner udgjorde den sydlige forsvarsring mod Øresund og Amager. Her ligger også krudthuse fra 1620´erne. Det centrale anlæg i byens forsvar var Kastellet, indviet som det fremstår idag i 1664 under kong Frederik den 3. Foto: 2. maj 2009.

Kastellet. Indviet 1664. Norgesporten til højre. Kasernebygninger til venstre. Verden ældste kaserne i brug, en arbejdsplads for 550 personer ansat i Forsvaret.

Kastellet. Indviet 1664. Norgesporten til højre. Kasernebygninger til venstre. Verden ældste kaserne i brug, en arbejdsplads for 550 personer ansat i Forsvaret. Foto. 2. maj 2009.

Kastellet. Hovedindganen. Udbygning af Sct Anna Skanse fra 1626. Den hollandske fæstningsingeniør påbegynder arbejdet 1 1661 med 6000 soldater i 3 år frem til indvielsen den 28. oktober 1664.

Kastellet. Hovedindgang: Kongeporten fra 1663. Udbygning af Sct Anna Skanse fra 1626. Den hollandske fæstningsingeniør Henrik Ruse påbegynder arbejdet i 1661 med 6000 soldater i 3 år frem til indvielsen den 28. oktober 1664. Til venstre mindesmærke fra faldne danske i allieret og dansk tjeneste under Danmarks besættelse 1940-45. Foto. 2. maj 2009.

Et sådant chok løfter den nationale kunst, ikke indadvendt, men med en rummelighed og dybde, der både skuer bagud mod fordums styrke og udad mod inspiration fra det sydlige udland.

På begge museer findes pragtværker for denne Guldalder, også kaldet “Københavnerskolen”: C.W. Eckersberg, Christian Købke, P.C. Skovgård, Wilhelm Bendz og Constantin Hansen.

Guldalderens digtere er H.C.Andersen, Adam Oehlenschlager, Grundtvig og Ingemann samt forfattern Søren Kierkegaard.

Komponister er Weise og Kuhlau, mens tidligere nævnte C.F. Hansen tegner arkitekturen, Bertel Thorvaldsen skulpturen og Bournonville balletten.

En brydningstid af ånd, frihed og romantik, som i de næste årtier bryder enevældens og pressecensurens magt i Danmark på vej mod indførelse af det Danske Folkestyre med med direkte valg indført gennem Det danske Riges Grundlov den 5. juni 1849.

Botanisk Have. Rester af bastioner, volde og vandgrave fra Fæstningsringen far 1600-tallet. Botansik Have lå tidligere ved Charlottenborg. Flyttede hertil i !870 ´erne og hvor de store væksthuse som ses i bagrunden blev konstrueret. I bagst i billedet det tidlige Kommunehospital fra 1850´erne.I dag en del af Københavns Universitet.

Botanisk Have. Rester af bastioner, volde og vandgrave fra Fæstningsringen fra 1600-tallet. Botanisk Have lå tidligere ved Charlottenborg. Flyttede hertil i 1870´erne og hvor de store væksthuse, som ses i bagrunden blev konstrueret. Bagest i billedet det tidligere Kommunehospital fra 1850´erne. I dag en del af Københavns Universitet. Foto: 2. maj 2009.

Oversigt over Tur 3:

Kongens Nytorv, Det Kgl. Teater, Charlottenborg, Thotts Palæ (Den franske Ambassade), Krinsen med rytterstatue af Christian den 5., Kongens Have, Rosenborg Slot, Statens Museum for Kunst, Østre Anlæg, Hirschsprungs Samling, Botanisk Have og Kastellet.

Kort over København. Klik på kortet og brug din zoomkontrol og du ser det i fuld skærmstørrelse. Foto: Erik K Abrahamsen den 10. oktober 2012

Jeg ønsker dig, din familie og venner en god tur og en stor oplevelse.

Du er velkommen til at printe en kopi af denne artikel til eget brug.

Tekst og billeder Copyright Erik K Abrahamsen 2009

All rights reserved

 

Opdateret den 10. oktober 2012

Erik Kristian Abrahamsen. Født 1945 i Skagen. Boet i København siden 1983. Her på min altan på Nørrebro med udsigt til vor grønne gård med udsprungne kirsebærtræer.

Erik Kristian Abrahamsen. Født 1945 i Skagen. Boet i København siden 1983. Her på min altan på Nørrebro med udsigt til vor grønne gård med udsprungne kirsebærtræer. Foto. 1. maj 2009.

2 kommentarer to “Oplev Københavns 1000 års historie på gåtur. Tur 3: Fra optur til nedtur – Kong Christian den 4´s æra”

  1. lavanda Says:

    Der er ikke noget kønnere end København på en smuk forårs dag, med de nyudsprugne bøgetræer, kirsebærtræer og blomster.
    Nu nævner du kirsebærtræer – og jeg elsker kirsebærvin, som jeg har fået smag for i Lorraine, Nordfrankrig. Der er det en specialitet fik jeg oplyst, da vi var på en romantisk weekendtur på det Fransk slot Château Hâttenchatel

  2. Inge fra Hjørring Says:

    God vejledning for jyder.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s


%d bloggers like this: