3 nye gang- og cykelbroer binder Christianshavn sammen med Nyhavn og Holmen

3 new walk- and bikebridges in Copenhagen Inner Harbour connects Nyhavn, Holmen and Christianshavn.

Københavns Inderhavn åbnes op med 3 gang- og cykelbroer, som letter adgangen til Kunstakademiets Arkitektskole, Den Danske Filmskole, Rytmisk Musikkonservatorium og  Statens Teaterskole på Holmen, Operaen på Dokøen, Københavns Marinestation på Nyholm og Christianshavn.

De 3 broer er: Inderhavnsbroen, Trangravsbroen og Proviantbroen.

Entrepenørfirmaet E. Pihl & Søn A/S har medio marts 2013 meddelt Københavns Kommune, at alle 3  broers opførelse er forsinket og planlægges indviet tidligst i oktober 2013.

SIDSTE, marts 2014:

Entreprenøren E. Pihl & Søn gik konkurs august 2013. Det betyder, at færdiggørelsen af alle 3 broer er forsinket på ubestemt tid. Det er Københavns Kommune som har ansvaret for færdiggørelse af alle 3 broer og kommunen er pt i forhandlinger med entreprenører, som har nødvendig kompetence til at færdiggøre de 3 relativt komplicerede klap- og skydebroer.

Allersidste, september 2014:

København Kommune har indgået kontrakter med 2 entrepenørfimaer omkring færdiggørelse af Inderhavnsbroen, Trangravsbroen og Proviantbroen. Alle 3 gang- og cykelbroer er planlagt færdigbyggede i begyndelsen af 2015.

Jeg tog dette foto i begyndelsen af september 2014, hvor broklap fundamenterne spules rene med henblik på at gøre klar til monteringen af de bevægelige broklapper:

Trangravsbro fundamenter spules:

Trangraven, Christianshavn. Her spules broklapfundamenter rene med henblik på færdiggørelse og montering af broklapperne. Foto 2. september 2014 af Erik K Abrahamsen

Trangraven, Christianshavn. Her spules broklapfundamenter rene med henblik på færdiggørelse og montering af broklapperne. Foto 2. september 2014 af Erik K Abrahamsen

Broklapfundamenter til Trangravsbroen der skal forbinde Arsenaløen med Frederiksholm med de 4 kunstskoler og med Dokøen med Oprraen opført 2002-04. Foto den 2. september 2014 af Erik K Abrahamsen

Broklapfundamenter til Trangravsbroen der skal forbinde Arsenaløen med Frederiksholm med de 4 kunstskoler og med Dokøen med Operaen opført 2002-04. Foto den 2. september 2014 af Erik K Abrahamsen

På den ovenstående foto ses broklap fundamenterne til Proviantbroen, der skal forbinde Arsenaløen med Frederiksholm med alle kunstskolerne og Dokøen med Operaen opført 2002-04:

Indtryk fra byggepladserne en efterårsdag i oktober 2012.

Tekst og Foto Erik K Abrahamsen

Christianshavn:

Christianshavn Kanal. Foto: Erik K Abrahamsen, 12. Oktober 2012

Kort over København City, Christianshavn og Holmen:

Klik på kort og fotos og brug din zoomkontrol og du ser det i fuld skærmstørrelse.

Kort over København City med Christianshavn. Foto: Erik K Abrahamsen, 10. oktober 2012

De 4 kunstskoler Arkitektskolen, Filmskolen, Rytmisk Musikskole og Teaterskolen blev etableret på Holmen i 1996. Siden er Holmen blevet udbygget med et stort antal private boliger. Alle har ønsket en hurtig forbindelse til Københavns Indre by. Med Operaens indvielse på Dokøen i 2005 blev behovet akut.

At etablere broer i Københavns Inderhavn vil skabe forhindringer for den fri sejlads med mastebåde.

Alle 3 projecterede broer er konstrueret til at broklapperne enten vippes lodret op eller at skubbes lige frem og tilbagel i vandret plan. Det betyder, at alle de centrale broer kan passeres af alle slags både med eller uden høje master.

Det finder jeg er en kvalificeret løsning på en vanskelig  og politisk omdiskuteret problematik.

A. P. Møller Fonden og Københavns Kommune financierer alle 3 broer og arbejdet med at bygge dem er i fuld gang og forventes færdigt maj 2013.

 

Jeg har været en tur på Christianshavn og besøgt brobyggepladserne denne efterårsdag i oktober 2012 og her er mine indtryk.

 

 

Model af Christianshavn med Holmen som består af 5 kunstige opmudringsøer:

Christiansholm, Arsenaløen, Dokøen, Frederiksholm og Nyholm etableret 1680 – ca. 1800:

 

 

Klik på fotos og brug din zoomkontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

Model af holmen og dele af Christianshavn.

Model af Holmen og dele af Christianshavn. Foto: 28. september 2011 Erik K Abrahamsen Copyright 2011 All rights reserved

Model af Holmen (forklarende tekst til ovennævnte foto):

Københavns Inderhavn (Havneløbet) ses yderst til venstre og skiller Gammelholm, Nyhavn og Frederiksstaden fra Holmen og Christianshavn. Nederst fra venstre mod højre ses Grønlandske Handels Plads, Trangraven og Islands Plads. Nord herfor ses til venstre Christiansholm og midt i billedet til højre ses Arselnaløen med Arsenalbygningen som idag er Forsvarskommandoen. Nord herfor ses opførelsen af Operaen på Dokøen 2002-05, den fredede Nye Dok opført 1858 med de 2 kranbaner fra 1927 0g 1935 og til højre Frederiksholm med de 4 nævnte kunstskoler, erhvervsvirksomheder, boliger samt  Kanonbådsskurene fra 1827-37 ud til Erdkehlgraven. Og endelig yderst mod højre ses Fristaden Christiania med Vold- og fæstningsanlæggene fra 1680: 5 bastioner med krudthuse. Helt længst borte i billedet ses Nyholm, som siden 1989 er Marinestation København (Flådestation København (Holmen) fra 1680 – 1989). Foto: Model ca. 5 m x 3 m opstillet i den Grå Hal på Christiania i 2011 Erik K Abrahamsen

Model af Holmen og den østlige del af Christianshavn med Københavns Inderhavn og Kvæsthusmolen:

Model af Holmen ogøstlige del af Chrisianshavn med Københavns Inderhavn (Havneløget) forrest i billedet.

Model af Holmen og østlige del af Christianshavn med Københavns Inderhavn (Havneløbet) og Kvæsthusmolen forrest i billedet. Grønlandske Handels Pakhus ses nederst og midtfor i billedet, hvor skydebroen “Inderhavnsbroen” fra Nyhavn får fodfæste. Øverst i billedet ses de 5 bastioner som udgør Fristaden Christiania’s grønne område. Model ca. 5 m x 3 m. Foto: I Den Grå Hal, Fristaden Christiania, 28. september 2011 Erik K Abrahamsen Copyright 2011 All rights reserved.

 

Byggeri af den store skydebro  “Inderhavnsbroen” der skal forbinde Nyhavn med Grønlandske Handels Plads på Christianshavn i Københavns Inderhavn:

Inderhavnsbroen set fra Christiansholm over for Skuespilhuset:

Inderhavnsbroen  skal forbinde Nyhavn med Christianshavn ved Den Grønlandske Handels Plads og spænde over det 180 meter brede Havneløb her i Københavns Inderhavn. Inderhavnsbroen er en “skydebro”under konstruktion: De 24 m lange broklapper skubbes frem og tilbage i vandret plan, så skibe kan passere den 15 m brede åbning. Når gang- og cykelbroens broklapper er lukkede, er der en gennemsnit højde fra vandoverfladen på 2,4 m op til broklappernes underkant.  Nyhavn til højre i billedet, mens Christianshavn ses til venstre. Foto: Erik K Abrahamsen, 12. oktober 2012

Broen over Københavns Inderhavn under konstruktion. Vue mod Nyhavn med Toldbodens Restaurant “Custom House” i Havnegade til venstre bagest i billedet. Til højre ses del af promenaden, der går foran Skuspilhuset og som leder videre til Kvæsthusmolen. Foto: Erik K Abrahamsen, 12. oktober 2012

Broen mellem Nyhavn og Christianshavn under konstruktion. Udsigt over Københavns Havneløb mod Havnegade, ind- og udsejlingen til Nyhavn og det røde pakhus Nyhavn nr. 47 ud for promenaden foran Skuespilhuset.  Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse. Foto: Erik K Abrahamsen, 12. oktober 2012

Inderhavnsbroen set fra hjørnet af Nyhavn 44 og Havnegade:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

Inderhavnsbroen set fra Nyhavns sydlige side og Havnegade. I baggrunden ses Den Grønlandske Handels Pakhus på Christianshavn. Pakhuset som har 4 etager og 16 fag er opført af J. C. Conradi 1766-67 for Det almindelige Handelskompagni som fra 1747 tog sig af handelen på Grønland og fra 1763 også handelen på Færøerne og Island. Foto: Erik K Abrahamsen 30. oktober 2012

Inderhavnsbroen under konstruktion. Set fra Nyhavn sydlige side og Havnegade. I baggrunden ses Den Grønlandske Handels Pakhus og til venstre pakhusene på Christiansholm. Foto: Erik K Abrahamsen, den 30. oktober 2012

Inderhavnsbroen under konstruktion set fra Nyhavns sydlige side og Havnegade. I baggrunden ses Trangraven som er indsejlingen til Christíanshavn Kanal. Trangraven er opkaldt efter et trankogeri, der lå mellem Trangraven og et nu opfyldt havnebassin for den Nordatlantiske handel. Til venstre i billedet ses pakhusbygninger på Christiansholm og bag disse skimtes Sø-Etatens Arsenals 2 hovedføje fra 1742-46 på Arsenaløen, idag Forsvarskommandoen. Disse to hovedfløje er forbundet af den 14 m brede Arsenalport – en sandstensportal og smedejernslåger med buste af Kong Christian den 6  (Konge 1730-46) og Det danske Rigsvåben. Arsenalporten også kaldet Kongeporten er nyrestaureret og er opført af Philip de Lange i 1744. Foto: Erik K Abrahamsen den 30. oktober 2012

I Trangraven på Christianshavn konstrueres og opføres en kombineret bro med en fast broklap og 2 vippebroklapper.

Her er en plantegning, der viser alle 3 broers placering i Københavns Inderhavn og på Christianshavn og Holmen:

Inderhavnsbroen, Trangravsbroen og Proviantbroen

Plantegning med placering af Inderhavnsbroen, Trangravsbroen og Proviantbroen. Klik på plantegningen og brug din zoom kontrol og du ser den i fuld skærmstørrelse. Foto: Erik K Abrahamsen 12. oktober 2012

Trangravsbroen under konstruktion – byggepladsen på Christianshavn og Holmen:

Trangravsbroen har 3 broklapper: en fast og 2 broklapper der kan vippes til lodret – alle 3 broklapper forankret i central platform midt i Trangraven.

Trangravsbroen under opførelse set fra Arsenaløen på Holmen. Udsigt mod  Grønlandske Handels Pakhus til venstre midt i billedet og Nyhavn i det fjerne samt Inderhavnsbroen under opførelse.  Trangraven ses forrest i billedet og forbinder Christianshavns Kanal til venstre i billedet med Københavns Havneløb bagest i billedet. Til venstre midt i Trangraven ses den centrale platform under opførelse og som skal bære de 3 broklapper: den faste til Islands Plads og de 2 broklapper der vipper til lodret til henholdsvis Grønlandske Handels Plads og Arsenaløen her forrest og til højre i billedet. Foto er taget fra Arsenaløen på Holmen. Foto: Erik K Abrahamsen 12. oktober 2012

Trangravsbroen under konstruktion. Forrest til venstre støbes fundament på Arsenaløen for den opklappelige bro, der skal gå fra Arsenaløen til platform under konstruktion midt i Trangraven midt i billedet. Fra denne platform vil der gå stationær bro til Islands Plads øverst til venstre i billedet og en vippebro til lodret til Grønlandske Handels Plads til højre. Længst borte ses Christianshavns Kanal. Foto: Erik K Abrahamsen 10. oktober 2012

Trangravsbroen består af 3 broklapper: 2 broklapper der vipper lodret op fra central  platform i Trangraven: Den ene broklap forbinder platformen i Trangraven med Grønlandske Handels Plads, mens den anden broklap går fra platformen til Arsenaløen ud for Forsvarskommandoen bygning på Holmen. Den tredje broklap er stationær og går fra den centrale platform i Trangraven ind til forbindelse med Islands Plads på Christianshavn. Udsigt fra Arsenaløen mod Christianshavn Kanal i det fjerne. Midt i billedet ses den centrale platform i Trangraven og bag denne til venstre ses en Pakhusbolig på Islands Plads. Foto: Erik K Abrahamsen, 12. oktober 2012

Proviantbroen mellem Arsenaløen og Frederiksholm på Holmen under opførelse over Proviantmagasingraven:

Proviantbroen under konstruktion over Proviantmagasingraven mellem Arsenaløen til højre og Frederiksholm til venstre på Holmen. Midt i billedet ses de restaurerede Masteskure fra 1754 og Mærsehuset fra 1830. Bag disse til venstre ses Takkelloftbygningen fra 1788 og til højre anes Arsenaløen med Sø-etatens Arsenalbygning opført 1742-46, som nu er hjemsted for Forsvarskommandoen. Cykel- og gangstien mellem de 2 vippebroer kommer at passere langs forsiden af de 2 Arsenalbygninger, som er forbundet med hinanden af Arsenalporten (Kongeporten). Arsenalporten er 14 m bred og er en sandstensportal med smedejernslåger  tegnet af Philip de Lange i 1742-44 med buste af Christian den 6 i brystharnisk og kronet med laurbærkrans. Kongebusten står oven på Det danske Rigsvåben. Arsenalporten (Kongeporten) har ligget “gemt” her klemt inde ved Arsenalgraven bag Christiansholm i mere end 100 år. Nu kommer både Arsenalbygningen og Kongeporten, som er nyrestaureret frem i lyset i sin fordums glans! Foto er taget fra Christiansholm med Arsenalgraven forrest i retning mod Frederiksholm til venstre og Arsenaløen til højre. Foto: Erik K Abrahamsen, 12. oktober 2012

Arsenalportens (Kongeporten) sandstensportal tegnet af Philip de Lange og opført 1744:

Arsenalets sandstensportsl tegnet og opført af Philip de Lange i 1744. Var den tidligere adgangsvej fra søsiden til Holmen før Christiansholm blev anlagt som opmudringsø. Foto: Set fra Christiansholm, december 2012 Erik K Abrahamsen.

Arsenalets sandstensportsl tegnet og opført af Philip de Lange i 1744. Var den tidligere adgangsvej fra søsiden til
Holmen før Christiansholm blev anlagt som opmudringsø. Her foran Arsenalbygningen og Arsenalporten (Kongeporten) etableres cykel-og gangsti mellem vippebroen mod Frederiksholm (Proviantbroen) og vippebroerne mod Grønlandske Handels Plads og Islands Plads på Christianshavn (Trangravsbroen). Foto: Set fra Christiansholm, december 2012 Erik K Abrahamsen.

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

Proviantbroen under opførelse over Proviantmagasingraven mellem Arsenaløen til højre og Frederiksholm til venstre i billedet. Forrest i billedet og mod højre: Arsenalgraven der løber langs Sø-etatens Arsenalbygning fra 1742-46, idag hjemsted for Forsvarskommandoen. Foto: Erik K Abrahamsen, 12. oktober 2012

Hvad venter der så Københavnere og turister når de til fods og på cykel passerer de 3 broer på vej til Christianhavn?

Jeg giver dig her et par smagsprøver omkring stemningen på Christianshavn en efterårsdag i oktober 2012: 

Christianshavn Kanal. Vue ned mod Torvegade og Christianshavn Torv. Husrækken til højre ligger i Overgaden neden Vandet nr. 29 – 39. Foto: Erik K Abrahamsen 12. oktober 2012

Christianshavn Kanal. Udsigt mod husrækken i Overgaden neden Vandet nr. 33-41. Foto: Erik K Abrahamsen 12. oktober 2012

Christianshavn Kanal med bolværker. Overgaden neden Vandet nr. 29 – 39. Foto: Erik K Abrahamsen 12. oktober 2012

Christianshavn Kanal. Overgaden neden Vandet nr. 37. Det røde  6 fags gavlhus er opført ca. 1750. Foto: Erik K Abrahamsen 12. oktober 2012

Christianshavn kanal. Længst borte i billedet møder Christianshavns Kanal Trangraven, hvor de 2 vippebroer som gang- og cykelbroer er under opførelse. Foto: Erik K Abrahamsen 12. oktober 2012

Bolværk langs Christianhavn Kanal. Overgaden neden vandet 45-47. 2 pakhuse fra ca. 1800 til højre i billedet. Foto: Erik K Abrahamsen 12. oktober 2012

Pakhus langs Christianshavns Kanal. 2 pakhuse fra ca. 1800 i Overgaden neden Vandet nr. 45-47. Til højre herfor ses “baglandet” – muren foran kasernegåden til Wildergades Kaserne, hvis hovedbygning, som ligger ud til Wildersgade ses bagest i billedet. Foto: Erik K Abrahamsen 12. oktober 2012

2 Pakhuse ved Christianshavn Kanal, Overgaden neden Vandet nr. 45-47 og som nabo til muren ind til Kasernegåden i den tidligere Wildersgades Kaserne. Foto: Erik K Abrahamsen 12. oktober 2012

Christianshavns Kanal. Vue mod øst i retning mod Trangraven og Holmen. Til højre bolværk i Overgaden oven Vandet. Foto: Erik K Abrahamsen 12. oktober 2012

Lidt faktuelle oplysninger:

Inderhavnsbroen, længde 180 m fra Nyhavn til Nordatlantens Brygge (Grønlandske Handels Plads) på Christianshavn:

Arkitekt: Studio Bednarski Limited

Ingeniører: Flint & Neill Limited,

Hardesty & Hanover International LLC,

COWI

Trangravsbroen og Proviantbroen:

Arkitekt: DFA Dietmar Feichtinger Architectes PARIS WIEN
Ingeniører: WTM International ENGENIEERS,
COWI
Alle 3 broer, Inderhavnsbroen, Trangravsbroen og Proviantbroen:
Entrepenør: E. Pihl og Søn A/S
Financiering: Gavedonation fra A.P. Møller Fonden: 216 mill. kr. incl. gavemoms + København Kommune: 37,5 mill. kr.
Kilder:
Dansk Arkitektur Center (DAC.dk) og
Teknik-og Miljøforvaltningen, Center for Anlæg, København Kommune.
BREAKING NEWS!!
At 6 PM the 7. july 2016 The “Inderhavnsbroen” was opened for walk and bike passing of Copenhagen Inner Harbour!
Congratulations to all people of Copenhagen and visitors after 3 years delay of the construction.
Inderhavnsbroen blev åbnet kl. 18 den 7. juli 2016 for fodgængere og cyklister. Stort tillykke til alle københavnere og besøgende!
Inderhavnsbroen set fra Kneppelsbro. Foto den 4. juli 2016 af Erik K Abrahamsen:
Klik på foto og brug din zoom control og du ser det i stort format.
IMG_2624

Kort over København City, Christianshavn og Holmen:

Kort over København City, Christianshavn og Holmen. Klik på kortet og brug din zoom kontrol og du ser det i fuld skærmstørrelse. Foto: Erik K Abrahamsen den 10. oktober 2012

Model over Christianshavn, Holmen, Fristaden Christiania og dele af Københavns Inderhavn (Havneløbet):

Model af Christianshavn, Holmen og Fristaden Chrisiania. Foto: 28. september 2011 Erik K Abrahamsen

Model af Christianshavn, Holmen med Marinestation København ud til Københans Inderhavn og Fristaden Chrisiania. Foto: 28. september 2011 Erik K Abrahamsen. Model ca. 5 x 3 meter. Copyright 2012, All rights reserved.

God tur på Christianshavn og Holmen!

Fotos og tekst Copyright Erik K Abrahamsen 2012

All rights reserved

København, den 12. oktober 2012

Opdateret den 30. marts 20115. september 2014

De bedste hilsner

Erik

P.S.

Har du lyst til at opleve Holmen med Marinestation København, så vil jeg foreslå, at du læser min artikel :

“Oplev Københavns 1000 årige historie på gåtur. Tur 5 : Holmen og Orlogsværftet”,

Du finder artiklen på denne min hjemmeside tvndk.wordpress.com

Klik på linket og du kommer  ind på min hjemmesides Arkiver for december 2009, hvor artiklen ligger.

Klik på: december 2009

og vil du opleve andre kvarterer på Christianshavn så læs min artikel:

“Adventure tour in Christianshavn – a unique quarter in Copenhagen”

og

“Freetown Christiania – walk tour in the most creative and beautiful quarter in Copenhagen”,

klik på Arkiv maj 2009 på min hjemmeside tvndk.wordpress.com

Reklamer

5 kommentarer to “3 nye gang- og cykelbroer binder Christianshavn sammen med Nyhavn og Holmen”

 1. Anders Says:

  Tak for de flotte billeder fra Christianshavn. Men selve broen, ser ikke ud til at blive færdig. 29.12.2012 Har du hørt noget?

  • tvndk Says:

   Hej Anders!
   Tak for din kommentar. Alle 3 broer er planlagt til at stå klar i april 2013. Fundamenterne til de små broer er støbt og selve bro elementerne mener jeg, at de produceres i udlandet. Den store “skydebro” fra Nyhavn til Grønlandske Handels Plads på Christianshavn skulle også efter planen stå klar i april 2013.
   Mvh
   Erik

 2. Anette b Says:

  Og det blev så heller ikke april 2013…. Nogen der ved hvornår de er færdige og indvies?:-)

 3. Nyhavn Says:

  Sikke nogle fede billeder af Nyhavn 🙂

 4. Copenhagen autumn 2015 – visit Nyhavn Canal and Inner Harbour with 3 new walk-and bike bridges | Says:

  […] 3 nye gang- og cykelbroer binder Christianshavn sammen med Nyhavn og Holmen […]

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: