3 broklapper monteret på 2 nye cykel- og gangbroer i Københavns Inderhavn mellem Nyhavn og Christianshavn

3 leafs of bridges assembled on 2 new bike- and walk bridges i Copenhagen Inner Harbour between Nyhavn and Christianshavn.

Tekst and fotos Erik K Abrahamsen

Efter mere end 1 års forsinkelse er broklapperne til de 2 nye gang- og cykelbroer Trangravsbroen og Proviantbroen i Københavns Inderhavn blevet monteret her i oktober måned 2014.

Trangravsbroen midt i kanalerne Christianshavn kanal og Trangravskanalen, Til højre ses den oplukkelige broklap mellen det fælles omdrejningspunkt midt i kanalen og jernbetonrampe ind mod Arsenaløen. Til venstre i billedet ses den oplukkelige broklap ned hvor forbindelsen  fra fælles omdrejningspunkt midt i kanalen til jernbetonrampe id til Kgl. Grønlandske Handels POlads. En turbåd har netop passeret under broklappen. Foto den 22. oktober 2014 af erik K Abrahamsen

Trangravsbroen midt i kanalerne Christianshavn Kanal og Trangravskanalen. Til højre ses den oplukkelige broklap mellen det fælles omdrejningspunkt midt i kanalen og jernbetonrampe ind mod Arsenaløen. Til venstre i billedet ses den oplukkelige broklap nede, hvor forbindelsen fra fælles omdrejningspunkt midt i kanalen til jernbetonrampe ind til Kgl. Grønlandske Handels Plads. En turbåd har netop passeret under broklappen. Foto den 22. oktober 2014 af Erik K Abrahamsen

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

Kort over København, København Inderhavn, Christianshavn og Holmen med de 5 kunstige øer: Arsenaløen, Christiansholm, Frederiksholm, Dokøen og Nyholm – alle 5 øer etableret mellem 1680 og 1850.

På Frederiksholm ligger de 4 kunstskoler:

Arkitektskolen, Rytmisk Musikskole, Teaterskolen og Filmskolen – alle etableret 1994-96.

På Dokøen ligger København Opera bygget 2002-04, som en gave til det danske folk fra Maersk Mc-Kenney Moeller (1913-2012) og med Henning Larsen (1925-2013) som arkitekt:

Kort over København, København Inderhavn, Christianshavn og Holmen med de 5 kunstige øer: Arsenaløe, Christiansholm, Frederiksholm, Dokøen og  Nyholm, som alle udgjorde den gamle Flådestation København (Holmen. Idag er Søværnets aktivitetet samlet på Hyholm under navnet Marinestation København. Foto oktober 2012 af Erik K Abrahamsen

Kort over København, Københavns Inderhavn, Christianshavn og Holmen med de 5 kunstige øer: Arsenaløen, Christiansholm, Frederiksholm, Dokøen og Nyholm, som alle udgjorde den gamle Flådestation København (Holmen). Idag er Søværnets aktiviteter samlet på Nyholm under navnet Marinestation København. Foto oktober 2012 af Erik K Abrahamsen

Trangravsbroen forbinder Kgl. Grønlandske Handels Plads med Islands Plads på Christianshavn og Arsenaløen på Holmen. Broen har 2 oplukkelige broklapper der har fælles omdrejningscentrum midt i forbindelsen mellen Christianshavn Kanal og Trangravskanalen.

De 2 broklapper danner forbindelse til kajanlæg på Grønlandske Handels Plads og på Arsenaløen via en jernbetonrampe. Forbindelsen fra Islands Plads er via en fast jernbetonrampe til de 2 broklappers fælles omdrejningsanlæg midt i kanalen.

Trangravsbroen med de 2 oplukkelige broklapper monteret: den ene broklap længst væk i billedet forbinder Grønlandske Handelsplads med det fælles omdresningspunkt midt i kanalen. Foto den 22. otober 2014 af Erik K Abrahamsen

Trangravsbroen med de 2 oplukkelige broklapper monteret: den ene broklap længst væk i billedet forbinder Grønlandske Handels Plads med det fælles omdrejningsanlæg midt i Kanalen. Forrest i billedet er den oplukkelige broklap som skaber forbindelse til jernbetonplatform ind til Arsenaløen. Til venstre i billedet ses den faste jernbeton platform fra Island Plads til det fælles omdrejningspunkt midt i Kanalen. Foto den 22. otober 2014 af Erik K Abrahamsen

Trangravsbroen over Christianshavn Kanal og Trangravskanalen med de 2 opklappelige broklapper set fra Island Plads:

Trangravsbroen mellem Grønlandske Handels Plads, Islands Plads og Arsenaløen. Forrest til venster ses de faste jernbeton rampe der førrer frem til detb fælles omdrejninganlæg for de 2 opklappelige brokleppaer. Foto den 22. oktober 2014 af Erik K Abrahamsen

Trangravsbroen mellem Grønlandske Handels Plads, Islands Plads og Arsenaløen. Forrest til venstre ses den faste jernbeton rampe, der fører  fra Island Plads frem til det fælles omdrejninganlæg  midt i kanalerne for de 2 opklappelige broklapper. Foto  i retning nord den 22. oktober 2014 af Erik K Abrahamsen

Og her sejler en sejlbåd med en mega høj mast gennem Christianshavn Kanal og ud gennem Trangravskanalen, hvor Trangravbroens broklap til Grønlandske Handels Plads er lukket op: 

Trangravsbroens broklap til jernbetonrampe mod Kgl. Grønlandske HandelsPlads er lukket op for fri passage for sejlbaå med høj mast. Foto den 22. oktober 2014 af erik K Abrahamsen

Trangravsbroens broklap til jernbetonrampe mod Kgl. Grønlandske Handels Plads er lukket op for fri passage for sejlbåd med høj mast. Foto den 22. oktober 2014 af Erik K Abrahamsen

Sejlbåd som netop har passeret broklappen over Christianshavn Kanal på vej via Trangravskanalen ud i København Inderhavn og derfra gennem Havneløbet ud til Øresund:

Trangarvsbroen med de 2 oplukkelige broklapper.Sejlbåd har passeret broklappen over Christianshavn Kanal og nu på vej via Trangravskanalen ud til Københabn Havneløg og vidre ud til Øresund.

Trangravsbroen med de 2 oplukkelige broklapper. Sejlbåd har netop passeret broklappen over Christianshavn Kanal og er nu på vej via Trangravskanalen ud til Københabn Havneløb og videre ud til Øresund. Island Plads ses til venstre i billedet, mens Grønlandske Handels Plads med det store 4 etage og 16 fags Pakhus  opført 1666-67 af J. C. Conradi for Det Almindelige Handelskompagni, som fra 1647 etablerede handel med Grønland og fra 1663 handel med Færøerne og Island ses til højre. Foto den 22. oktober 2014 af Erik K Abrahamsen.

Proviantbroen mellem Arsenaløen og Frederiksholm med den ny monterede oplukkelige broklap:

Provieantbroen mellem Arsenaløen til højre i billedet og Frederiksholm til venstre i billdet. Broklap monteret. Foto 22. oktober 2014 af erik K Abrahamsen

Provieantbroen mellem Arsenaløen til højre i billedet og Frederiksholm til venstre i billedet. Broklap monteret. Foto 22. oktober 2014 af Erik K Abrahamsen

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

Proviantbroen:

Proviantbroen mellem Frederiksholm til venstre i billeder  og Arsenaløen til højre. Foto 22. oktober 2014 af erik K Abrahamsen

Proviantbroen mellem Frederiksholm til venstre i billedet og Arsenaløen til højre. Foto 22. oktober 2014 af Erik K Abrahamsen

De 2 cykel- og gangbroer Trangravsbroen og Proviantbroen forventes færdigbygget i december 2014.

Inderhavnsbroen mellem Nyhavn og Christianshavn:

Cykel- og gangbro “Inderhavnbroen” midt i København Havn mellem Nyhavn og  Kgl. Grønlandske Handels Plads på Christianshavn under opførelse – broen forventes færdigbygget marts 2015:

Cykel- og gangbro "Inderhavnsbroen" i Københavns Havn mellem Nyhavn og Kgl. Grønlandske Handels Plads på Christianshavn. Foto 22. oktober 2014 af Erik K Abeahamsen

Cykel- og gangbro “Inderhavnsbroen” i Københavns Havn mellem Nyhavn og Kgl. Grønlandske Handels Plads til venstre i billedet på Christianshavn. Foto 22. oktober 2014 af Erik K Abrahamsen

Inderhavnsbroen i Københavns Inderhavn mellem Nyhavn og Christianshavn:

Inderhavnsbroen i København Havenløb. Til højre i billedet ses Nyhavn og til venstre ses Christianshavn med Grønlandske Handels Plads. Foto 22. oktober 2014 af Erik K Abrahamsen

Inderhavnsbroen i København Havneløb. Til højre i billedet ses Nyhavn og til venstre ligger Christianshavn med Grønlandske Handels Plads. Foto 22. oktober 2014 af Erik K Abrahamsen

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

Trangravsbroen set fra Islands Plads på Christianshavn:

Trangravsbroen set fra Islands Plads på Chrisdtianshavn. Foto i retning øst mod Arsenaløen til højre og Grønlndske Handels Plads til venstre i billdet. Længst bort se Operan i København bygget 2002-04, arkitekt Henning Larsen. Foto den 22. oktober 2014 af Erik K Abrahamsen

Trangravsbroen set fra Islands Plads på Christianshavn. Foto i retning øst mod Arsenaløen til højre og Grønlandske Handels Plads til venstre i billedet. Til højre ses den faste jernbetonrampe, der fører fra Islands Plads til Trangravsbroens omdrejningpunkt for de 2 broklapper midt i kanalen. Længst bort se Operaen i København bygget 2002-04  af arkitekt Henning Larsen. Foto den 22. oktober 2014 af Erik K Abrahamsen

Her passerer en turbåd med turister under Tangravsbroens broklap på vej fra Trangravskanalen ind i Christianshavn Kanal:

Trangravsbroen mellem Grønlandske Handels Plads til venstre, Islands Plads til Højre og bagest i billdet Aresenaløen. En turbåd med turisster passerrer under broklappen fra Trangravskanalen ind gennem Christianshavn Kanal. Foto den 22. oktober 2014 af erik K Abrahamsen

Trangravsbroen mellem Grønlandske Handels Plads til venstre, Islands Plads til højre og bagest i billedet Aresenaløen. En turbåd med turister passerer under broklappen fra Trangravskanalen ind gennem Christianshavn Kanal. Foto den 22. oktober 2014 af Erik K Abrahamsen

Udsigt mod Trangravskanalen med småbåde og sejlbåde med Trangravsbroens broklap, der går på tværs af Trangravkanalen –  slået op:

Udsigt mod Trangravsbroens ene oplukkelige broklap. Foto i retning nord fra Transgarvavej tæt på Ptinsessegade på Christianshavn den 22. oktober 2014 af Erik K Abrahamsen

Udsigt mod Trangravsbroens ene oplukkelige broklap. Til venstre i billedet ligger Islands Plads på Christianshavn, mens til højre ligger Arsenaløen på Holmen. Foto i retning nord fra Trangravsvej tæt på Prinsessegade på Christianshavn den 22. oktober 2014 af Erik K Abrahamsen

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

Model af Christianshavn, Holmen med de 5 kunstige øer: Arsenaløen, Christiansholm, Dokøen, Frederiksholam og Nyholm etableret i perioden 1680 til 1850. Her lå alle Søværnets aktiviteter med Orlogsværftet fra 1680 indtil 1989.

Til højre på model ses Fristaden Christiania med det store voldanlæg bygget i 1680. 

Forbindelsen mellem Københavns Havneløb og Christianshavn Kanal går via Trangravskanalen.

På Frederiksholm ligger de 4 kunstskoler: Arkitektskolen, Rytmisk Musikskole, Teaterskolen og Filmskolen – alle etableret i 1994-96. 

Foto september 2011 af model midlertidigt opstillet i Den Grå Hal på Christiania af Erik K Abrahamsen:

Model af Holmen, Chrisianhavn og Fristaden Christiania med det historiske voldanlæg med 5 bastioner bygget i 1680. Foto fra model september 2012 af Erik K Abrahamsen.

Model af Holmen, Christianhavn og Fristaden Christiania med det historiske voldanlæg med 5 bastioner bygget i 1680.Helt øverst i billedet ses Nyholm med Marinestation København. Foto fra model 28. september 2011 af Erik K Abrahamsen.

Tekst og fotos Copyright Erik K Abrahamsen 2014

All rights reserved

Melby, Nordsjælland den 22. oktober 2014

De bedste hilsner

Erik

Reklamer

En kommentar to “3 broklapper monteret på 2 nye cykel- og gangbroer i Københavns Inderhavn mellem Nyhavn og Christianshavn”

  1. Copenhagen autumn 2015 – visit Nyhavn Canal and Inner Harbour with 3 new walk-and bike bridges | Says:

    […] 3 broklapper monteret på 2 nye cykel- og gangbroer i Københavns Inderhavn mellem Nyhavn og Christ… […]

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: