Oplev Københavns 1000 års historie gennem 4 gåture. Tur 1: Magtens centrum.

Velkommen til Wonderful Copenhagen – et vue over 1000 års dramatisk historie

Tekst og billeder Erik K Abrahamsen

Ny er byen ikke. Den har mindst tusind års dramatisk historie bag sig. Angreb, plyndringer, storbrande i 1728 og 1795, der udslettede store dele af den oprindelige middelalderby. Angreb af englænderne i 1801 og 1807, hvor byen mistede sin flåde og sine handelsskibe og hvor civilbefolkningen blev udsat for historiens første terrorbombning over 4 dage. Med hjælp fra hollænderne afværgede byen et svensk stormangreb på voldene i 1659 på et tidspunkt, hvor hele landet var besat af den svenske konge Carl 10. Gustav og hans allierede.

Københavns historie er hele Danmarks historie præget af op- og nedgangsperioder. Lange perioder med økonomisk opblomstring i Middelalderen og i 16-1700 tallet med en mægtig byggeaktivitet af kirker, klostre, slotte, palæer, vold- og fæstningsanlæg, torve og smukke borgerhuse. Noget er borte, men utroligt meget er bevaret til i dag. Åbn dine øjne på vid gab – byen og dens historie ligger for dine fødder, under dig og omkring dig, lige til at indtage!

Jeg vil lede dig gennem byens historie på 4 små gåture igennem udvalgte dele af det ældste København inden for byens volde. Det er ture, hvor du skal bruge øjnene og din fantasi for at fornemme og opleve historiens drama, som den udspillede sig netop de steder , som vi vil besøge.

Kort over København City. Clik på kortet og brug din zoomkontrol og du ser det i fuld skærmstørrelse. Foto: Erik K Abrahamsn den 10. oktober 2012

København ca. midt i 1600-tallet. Model opstillet i Københavns Bymuseum. I forgrunden Slotsholmen med Københavns Slot og den ny opførte Provianthavn.Proviant havnens bygninger er idag: Rigsarkivet, Tøjhusmuseet og Folketingets Proviantbygning (kontorer for Folketingets medlemmer). Til høre ligger Børsen, opført af kong Christian den 4. i 1620´erne.

København ca. midt i 1600-tallet. Model opstillet i Københavns Bymuseum. I forgrunden Slotsholmen med Københavns Slot og den ny opførte Proviant-havn. Proviant- havnens bygninger er idag: Rigsarkivet, Tøjhusmuseet og Folketingets Proviantbygning (kontorer for Folketingets medlemmer). Til højre ligger Børsen, opført af kong Christian den 4. i 1620´erne. Svenskernes hovedangreb mod København 10-11. februar 1659 udspillede sig over det tilisede Havneløb ind mod byens vestvolde her ganske tæt på Slotsholmen med Københavns Slot: Magtens centrum. Foto: 3. maj 2009.

Tur 1 : Magtens Centrum

København – byen bag Absalons Borg

Vi vil starte på den nyrenoverede Højbro Plads under rytterstatuen af biskop Absalon og med udsigt til Christiansborg Slot. Pladsen var i forrige århundrede en summende markedsplads, hvor amagerkonerne solgte deres grøntsager. Den er omkranset af borgerhuse opført i en enkel klassicistisk stil efter den store brand i 1795, hvor ca. 950 huse udbrændte.

Pladsen åbner sig mod Gammel Strand, hvor fiskerkonerne faldbød deres varer. Vi er i hjertet af København, hvor livet har summet af mennekser og trækdyr i århundreder. Her hvor vi står, løb strandkanten ud til den 2-3 km brede sejlrende mellem Sjælland og Amager. Her søgte Øresundsfiskerne og handelsskibene læ for vejr og vind helt tilbage i 8-900 tallet og her handlede købmændene og de første huse, skure og fiskerhytter blev bygget.

I de næste århundreder vrimler det med sild i Øresund og et mægtigt sildemarked ved Skanør nær Malmø i Skåne får en central betydning økonomisk og politisk.

Rytterstatue af Biskop Absalon i hærudrustnig. Absalon er Københavns

Rytterstatue af Biskop Absalon i hærudrustning. Højbro Plads. Absalon er Københavns ” officielle grundlægger” i 1167. Men byen er mange hundrede år ældre, som handels-, markeds- og fiskelandingsplads i Vikingetiden ( 6-900 efter Kristi fødsel). Sct. Nicolai kirke i baggrunden. Foto 2. maj 2009.

Højbro Plads med rytterstatue af Absalon i retning mod Christiansborg Slot og Christiansborg Slotskirke til højre i billedet. Foto: 2. maj 2009.t

Højbro Plads med rytterstatue af Absalon i retning mod Christiansborg Slot og Christiansborg Slotskirke til højre i billedet. Foto: 2. maj 2009.

Gammel Strand. Statue af fiskerkone som minde om de århundreder hvor fiskekonerne solgte frisk fisk sejlet ind fra fangststeder i Øresund. Byen er grundlagt her ud til vandet, hvor de første skure, fiskerhytter og huse er blevet bygget helt tilbage i Vikingetiden fra 6-900 talletn

Gammel Strand. Statue af fiskerkone som minde om de århundreder hvor fiskekonerne solgte frisk fisk sejlet ind fra fangststeder i Øresund. Byen er grundlagt her ud til vandet, hvor de første skure, fiskerhytter og huse er blevet bygget helt tilbage i Vikingetiden i 6-900 tallet. Foto 2. maj 2009.

Gammel Strand i dag er et velbesøgt afslapningsmål med restauranter, cafeer, loppemarkeder, kunstudstillinger og afgange med kanaludflugtsbåde til alle spændende steder i Københavns Havn og Holmen. Københavns Rådhus tårn i det fjerne, Kulturministeriet er i billedets midte og til højre ligger Thorvaldsens Museum

Gammel Strand i dag er et velbesøgt afslapningsmål med restauranter, cafeer, loppemarkeder, kunstudstillinger og afgange med kanaludflugtsbåde til alle spændende steder i Københavns Havn og Holmen. Københavns Rådhus tårn i det fjerne, Kulturministeriet er i billedets midte og til venstre ligger Thorvaldsens Museum. Foto. 2. maj 2009.

Christiansborg Slot ( Arkitekt Thorvald Jørgensen,opført efter brand 1907-26) og Christiansbog Slotskirke (arkitekt C. F. Hansen, som opførte det 2. Christiandborg efter branden i 1795, hor det 1. Christiansborg nedbrændte. Sidefløje og ridebanebygninger blev dog rdeet og står der i dag som et mægtigt minde over det tidligere barokslot opført af Hausser 1733-44.) med soklen af Absalons ryttersatue i forgrunden. Sild indhugget i granitten til minde om Øresunds

Christiansborg Slot ( Arkitekt Thorvald Jørgensen, opført efter brand 1907-26) og Christiansbog Slotskirke (arkitekt C. F. Hansen, som opførte det 2. Christiansborg efter branden i 1795, hvor det 1. Christiansborg nedbrændte). Sidefløje og ridebanebygninger blev dog reddet og står der i dag som et mægtigt minde over det tidligere barokslot opført af arkitekterne Hausser, de Thurah og Nicolai Eigtved under kong Christian den 6. i 1733-49. Soklen af Absalons ryttersatue i forgrunden. Sild indhugget i granitten  ses tydeligt til minde om Øresunds “guld” som indtægtskilde for fiskerne gennem århundreder. Foto: 2. maj 2009.

Fra rytterstatuen er der frit udsyn til Slottet og den nyistandsatte Slotskirke efter en brand i 1992. Slotskirken er opført af arkitekt C.F. Hansen i tilknytning til det 2. Christiansborg slot som C.F.Hansen opførte i 1820 ´erne under kong Frederik den 6.

Slottet – det 3. Christiansborg Slot –  er opført af arkitekt Thorvald Jørgensen i Nybarok i 1907-29 oven på ruinerne af det 2. Christiansborg, som brændte i 1884.

Christiansborg Slot set fra ridebanen med bygningsværker fra alle de 3 slotte. Til højre ridehuset fra 1. Christiansborg 1733-44. Midtfor og længst borte i billedet Slotskirken fra det 2. Christiansborg opført i 1820´erne. Til højre det nuværende Christiansborg opført 1907-28.

Christiansborg Slot set fra ridebanen med bygningsværker fra alle de 3 slotte. Til venstre ridehuset fra 1. Christiansborg 1733-49. Midtfor og længst borte i billedet Slotskirken fra det 2. Christiansborg opført i 1820´erne. Til højre det nuværende 3. Christiansborg opført 1907-28. Foto: o2.o5.2009.

Christiansborg Slots ridebaneanlæg. De kongelige stalde. Staldene står idag som da de blev bygget som del af det 1. Christiansborg Slot (1733-49). Staldene har marmorsøjler overalt og der var plads til 2-300 heste. ET overflødighedshorn som udtryk for enevældens magt og pragt. Fra dets opførelse til det brændte var det Nordeuropask absolut prægtigste bygning, arkitektonisk og æstetisk. Ridebane anlæggene og hovedslottets sidefløje blev reddet ved branden i 1794 - 1år får´ø det store Københavnske brand, der i 1795 udsletted en femtedel af byens huse.

Christiansborg Slots ridebaneanlæg. De kongelige stalde. Staldene står idag, som da de blev bygget som del af det 1. Christiansborg Slot (1733-49). Staldene har marmorsøjler overalt og der var plads til 2-300 heste. Et overflødighedshorn som udtryk for enevældens magt og pragt. Fra dets opførelse til det brændte  i 1794 var det Nordeuropas absolut prægtigste bygning, arkitektonisk og æstetisk. Ridebane anlæggene og hovedslottets sidefløje blev reddet ved branden i 1794 – 1 år får før den store Københavnske brand, der i 1795 udslettede en femtedel af byens huse. Foto: 2. maj 2009

Christiansborg Slot indeholder Folketinget, Statsministeriet, Højesteret og de kongelige repræsentationslokaler og riddersal. Det var oprindelig tanken, at kong Christian den 10 efter genopbygningen i 1920´erne  skulle bo på slottet, men han fortrød og valgte Amalienborg!

Tidligere konger var mindre utilfredse. Da København blev hovedstad i 1400-tallet bosatte kongerne sig på Københavns Slot opført på ruinerne af Absalons udplyndrede borg og forsatte med konstante om- og tilbygninger i perioden 1416-1700. Da blev slottet nedrevet (1730) og det 1. Christiansborg Slot opførtes og indviedes i 1749. Et pragtslot opført af arkitekterne Hausser, de Thurah og Eigtved under kong Christian den 6. i en blanding af wienerbarok og europæisk rokoko. Fra det slot er kun ridebanens smukke barokanlæg bevaret, da det resterende slot brændte i 1794 – året før den store Københavnerbrand i 1795.

Hele området hedder nu Slotsholmen og hvor sejlrenden oprindeligt nåede ind til Højbro Plads er der gennem århundreder fyldt op med sand og jord, så byen langs hele Københavns havneløb har flyttet sig en lille kilometer ud i havneløbet mellem Sjælland og Amager.

Børsen, opført i 1620 ´erne under Christan den 4.

Børsen, opført i 1620 ´erne under Christan den 4. Foto o2.o5.2009.

I Havneløbet og som nabo til Slottet opførte Christian den 4. bygningsværket Børsen, inspireret af tysk og nederlandsk renæssance, og til fremme af skibsfart og handel. Placeringen er  tæt på havnen og Søværnets daværende orlogsværft på Bremerholm.

Orlogsværftet var et af verdens ældste og grundlagt af Kong Hans i 1400-tallet. Tilbage i dag er kun resterne af Ankersmedjen, en bygning Christian den 4. valgte som grundlag til opførelsen af Holmens mandskabs egen kirke Holmens Kirke i 1617-19. Ligesom Børsen i tysk-nederlandsk renæssance. Kirken er med senerr til- og udbygninger unik, også i indretning. Her ligger Peter Wessel Tordenskjold begravet efter sin alt for tidlige død i en duel i Hamborg i 1720.

Holmens Kirke, opført 1617-17. Var tidligere Ankersmedje på Orlogsværftet Bremerholm. Orlogsværftet blytted 1 1867 fra Bremerholm ud på Holmen, nordøst for Christianshavn. Foto. o2.o5.2009

Holmens Kirke, opført 1617-17. Var tidligere Ankersmedje på Orlogsværftet Bremerholm. Orlogsværftet flyttede i 1867 fra Bremerholm ud på Holmen, nordøst for Christianshavn. Foto. o2.o5.2009

Proviantgården. Statue af Peter Griffenfeldt (1635-99), kgl. bibiotekar og ham der udfærdiger Kongeloven i 1665, den som gør Kong Frederik den 3 til enevældig konge. Loven ophæves først, da Junigrundloven træder i kraft i 1849 og som bliver fundamentet for vort nuværende demokrati.. Tøjhuset i baggrunden og Rigsarkivet til højre i billedet. Alle bygninger ligger som nabo til Christiansborg

Provianthaven med Proviantgården og Rigsarkivet. Statue af Peder Griffenfeld (1635-99), kgl. bibliotekar og ham der udfærdiger Kongeloven i 1665, den som gør Kong Frederik den 3. til enevældig konge. Loven ophæves først, da Junigrundloven træder i kraft i 1849 og som bliver fundamentet for vort nuværende demokrati.. Tøjhuset i baggrunden og Rigsarkivet til højre i billedet. Rigsarkivet er det tidligere Det Kgl Bibliotek. Bygningen indviet i 1673 med den bog glade kong Frederik den 3.  20.000 binds private samling. Provianthaven med omtalte bygninger er nabo til Christiansborgs indgang til Folketinget (Rigsdagsgården). Midt i Provianthaven er der et stort springvandsanlæg. Det symboliserer den oprindelig havn her, hvor Søværnets orlogsskibe provianterede. I Haven statue af forfatteren Søren Kierkegaard ( 1813-1855). Han er begravet på Assistens Kirkegård, hvor digteren H. C. Andersen også ligger begravet. Foto 2. maj 2009.

Marmorbroen, bygget i 1740 ´erne. Denne var hovedadgangsvejen til Christians den 6. barokslot, det 1. Christiansborg opført 1733 - 1749 af arkitekterne Hauser, de Thura og Nicolai Eigtved. Riddersal tegnet af Jardin. til

Marmorbroen, bygget i 1740 ´erne. Denne var hovedadgangsvejen til Christians den 6. barokslot, det 1. Christiansborg opført 1733 – 1749 af arkitekterne Hausser, de Thurah og Nicolai Eigtved. Riddersal tegnet af Jardin. Foto: 02.05.2009

Stormbroen. Den forbinder Stormgade med Slotsholmen. Den svenske kong Carl den 10. Gustav satte sit hovedangreb ind her mellem den daværende Stormbro og og bastionerne her ved Vestvolden. Svenskerne angreb her over det isfrostne Havneløb den 11. februar 1659 efter 22 måneders belejring af København.København blev forsvaret af regulære tropper, en borgerbevæbning og et bevæbnet studenterkorps.Forvarerene slå hul overalt og skabte våger i isfrostne Havneløb. Angrebene ved Østervold og Christianshavn blev også slået ned af den Københavns forsvarsbevæbning.Svenskerne trak sig tilbage til deres lejr

Stormbroen. Den forbinder Stormgade med Slotsholmen. Den svenske kong Carl den 10. Gustav satte sit hovedangreb ind her mellem den daværende Stormbro og og bastionerne her ved Vestvolden. Svenskerne angreb hen over det isfrostne Havneløb den 11. februar 1659 efter en 6 måneders belejring af København som startede i august 1658. København blev forsvaret af regulære tropper, en borgerbevæbning og et bevæbnet studenterkorps. Forvarerene slog hul i isen overalt og skabte våger i det isfrostne Havneløb. Dette var een af årsagerne til at svenskerne ikke kunne indtage Københavns Slot. Angrebene ved Østervold og Christianshavn blev også slået ned af den Københavns forsvarsbevæbning. Svenskerne trak sig tilbage til deres lejr ” Carlstad” i landsbyen Brønshøj. Ved fredsslutningen i maj 1660 efter ialt 22 månederes belejring af København fik Danmark Trondhjem len tilbage samt Bornholm, som selv havde smidt svenskerne ud fra øen. Men Skåne, Halland og Blekinge som Danmark mistede til svenskerne i Roskildefreden i 1658 var tabt for altid! Foto. 2.maj 2009.

Slotsholmen. Udsigt mod Nikolai Kirke længst væk. Til højre Thorvaldsens Museum og Ridehallen fra det 1. Cheistianborg. Til højre borgerhuse i Nybrogade og gammelstrand. Ved branden i 1795 nedbrændte alle de daværende huse som lå her samt husene på det nuværende Højbro Plads, alle huse omkring Nicolai Kirke, selve kirken og husene ned mod Orlogsværftet Gammelholm. Ilmen startede netop her i en stor tømmerplads på Gammelhom. 940 huse nedbrændte - det var en femte del af København.

Slotsholmen. Udsigt mod Nicolai Kirke længst væk. Til højre Thorvaldsens Museum og Ridehallen fra det 1. Christianborg. Til venstre borgerhuse i Nybrogade og Gammel Strand. Ved branden i 1795 nedbrændte alle de daværende huse, som lå her samt husene på det nuværende Højbro Plads, alle huse omkring Nicolai Kirke, selve kirken og husene ned mod Orlogsværftet Gammelholm. Ilden startede netop her i en stor tømmerplads på Gammelholm. 940 huse nedbrændte – det var en femte del af København. Foto: 2. maj 2009.

Magsstræde. De fleste huse i Snaredade og Magsstræde nedbrændte til grunden. Dog ikke de to røde nabohuse her i Magsstræde til højre i billedet. De er bygget omkring 1500 og er nogle af de ældste huse i København. Byen er udbrændt, bombet og plyndret så mange gange at der faktisk kun er 2 huse i København fra 1400-tallet: Den middelalderlige vestfløj af Helligåndsklosteret ( til sygepleje) og Konsistoriehuset fra 1500-tallet i Københavns Universitets indre gård. I kælderen af huset fandtes t hvælvede rum som i 1626 blev omdannet til fængselsrum: et til bønderne som arbejdede på Universitetes jorde og eet til studenter, når blev idømt disciplinærstraffe.

Magsstræde. De fleste huse i Snaregade og Magsstræde nedbrændte til grunden. Dog ikke de to røde nabohuse her i Magsstræde til højre i billedet. De er bygget omkring 1640 og er nogle af de ældste huse i København. Byen er udbrændt, bombet og plyndret så mange gange, at der faktisk kun er 2 huse yderligere i København fra 14-1500-tallet: Den middelalderlige vestfløj af Helligåndsklosteret nu nabo til Helligåndskirken ( til sygepleje) og Konsistoriehuset fra 1420-tallet i Københavns Universitets indre gård. Foto: 2. maj 2009

Konsistoriehuset fra 1400-tallet i Universitetsgården, (Indsat billede til orientering – konsistoriehuset ligger ikke på denne rute, men på Tur 2: Kristendommen indtager byen):

Konsistoriehuset fra 1420 i Universitetetsgården, som ud til Nørregade omkrandses af Kommunitetets lange bygning fra oprindeligt 1641 og genopført efter branden i 1728 af Johan Krieger og ud til Frue Plads af Peder Mallings Universitetesbygning opført 1831-36. Konsistoriehuset overlevede Københavns brand i 1728. I 1807 under englændernes bombardement af København brændte alle professorboligerne, som lå som nabo til Konsistoriehuset. Endnu engang klarede Konsistoriebygningen frisag. I kælderen af huset fandtes to hvælvede rum som i 1626 blev omdannet til fængselsrum: et til bønderne som arbejdede på Universitetes jorde og eet til studenter, når blev idømt disciplinærstraffe. Fangehullerne lå inde bag de spidse kældervinduer. Begge huse er åbne for offentligheden. Huset indgår sammen med Helligåndshuset i Tur 2:  “Kristendommen indtager byen “. Foto: 16. april 2010

Vi slutter turen på Gammel Strand.

Her hvor byen udviklede sig fra en lille lade- og handelsplads mod Øresund og til en Middelalderby med forsvarsværker mod havet, Absalons Borg og da den blev jævnet med jorden i 1300-tallet det nyopførte Københavns Slot med senere tilbygninger indtil 1730, hvor Christian den 6. rev det ned og byggede  sit 1. Christiansborg Slot. Og mod land vest, nord og øst jordvolde med grave, senere en murstens mur og fra 1600-tallet de store volde, bastioner og grave, som stadig kan ses rester af i byens store parkanlæg ( Østre Anlæg, Botanisk Have, Ørsted Parken og Tivoli) og ligger intakte på Christianshavn og Holmen (Christiania), 12 bastioner mod landsiden og 12 bastioner mod vandsiden (Amager). Det centrale forsvarsanlæg var Kastellet, fuldt udbygget i 1665 . Det er verdens ældste kaserne og forsvarsanlæg som stadig er i brug og hjemsted for ca. 500 ansatte i Det Danske Forsvar.

København ca. år 1500. Model opbygget i gården foran Københavns Bymuseum. Københavns Slot i forgrunden bygget på en strandholm og på ruinerne af Absalons borg. Langs vandet ses huse ved Gammel Strand. Højbro Plads blev først anlagt efter den store brand i 1795. Nicolai Kirke ses til højre. Længere tilbage i billedet ses Købmagergade, Helligåndskirken med gråbrødreklosteret, Vor Frue Kirke og Sct. Petri Kirke. Foto: 3. maj 2009.

København ca. år 1500. Model opbygget i gården foran Københavns Bymuseum. Københavns Slot i forgrunden bygget på en strandholm og på ruinerne af Absalons borg. Langs vandet ses huse ved Gammel Strand. Højbro Plads blev først anlagt efter den store brand i 1795. Nicolai Kirke ses til højre og bag det Sct. Clara Klosteret. midt i billedet ses Købmagergade og Helligåndskirken med gråbrødreklosteret. Til venstre Vor Frue Kirke og Sct. Petri Kirke. Foto: 3. maj 2009.

Gammel Strand. Lørdags loppemarked. Tij

Gammel Strand. Lørdags loppemarked. Til venstre i billedet cafeer og restauranter. Nicolai Kirke i baggrunden og Christiansborg slotskirke til højre. Foto: Lørdag den 2. maj 2009.

Overblik over ruten for Tur 1:

Højbro Plads, Christiansborg Slotsplads, Christiansborg Slotskirke, Holmens Kirke, Børsen, Rigsdagsgården med indgang til Folketinget, Rigsarkivet med Proviantgården og Tøjhusmuseet, Det Kongelige bibliotek, Christiansborg Ridebaneanlæg, De Kongelige hestestalde, Det kongelige Ridehus, Marmorbroen, Prinsens Palæ (Det nuværende Nationalmuseet), Stormbroen, Thorvaldsens Museum, Magsstræde, Snaregade, Gammelstrand.

Kort over København. Klik på kortet og brug din zoomkontrol og du ser det i fuld skærmstørrelse. Foto: Erik K Abrahamsen den 10. oktober 2012

På min anden hjemmeside Danculture.dk har jeg skrevet alle 5 historiske byvandringer på engelsk. Klik under HISTORIE i den øverste bjælke.

Jeg ønsker dig, din familie og dine venner  en rigtig god tur.

Tag et turistkort med eller brug din mobil. Alle lokalitetet er nemme at finde.

Du er velkommen til at kopiere en udskrift af denne artikel, så længe den kun er til eget brug.

Copyright  2009  af Erik K Abrahamsen, tekst og billeder.

Ønsker du at se alle billederne i fuld størrelse: Søg på GOOGLE, skriv tvndk og klik på “billeder”.

tvndk ligger alle ca. 300 billeder i fuld størrelse, som indgår i de  ca. 30 artikler jeg har skrevet på min blog: Erik K Abrahamsen blog og på min hjemmeside : danculture.dk

Opdateret den 12. oktober 2012

Erik Kristian Abrahamsen. Født august 1945 i Skagen. Udsigt fra min altan i min lejlighed på Nørrebro i København.

Erik Kristian Abrahamsen. Født august 1945 i Skagen. Student 1964, Marselisborg Gymnasium i Århus. Værnepligtig marinesoldat aug. 1964- aug. 1965, heraf 9 mdr. på Grønlands Kommando, Flådestation Grønnedal,Grønland. Jorden rundt “på stop” fra sept. 1965 – sept. 1966, hvor jeg rejste igennem 29 lande og arbejdede som sømand i 5 mdr.i udenrigsfart for at tjene til den videre rejse: Tyskland, Belgien, Frankrig, Italien, Schweiz, Holland, U.S.A., Den Dominikanske Republik, Suez-kanalen, Sudan, Kuwait,Iraq, Iran, Bahrain, Saudi Arabien, Jugoslavien, Grækenland, Tyrkiet, Afghanistan, Pakistan, Indien, Ceylon, Singapore, Thailand, Philipinerne, Hong Kong, Japan, Sovjetunionen og Sverige. Medicinske studier ved Århus Universitet 1966-69. Siden 1970: autodidakt. Udsigt fra min altan i min lejlighed på Nørrebro i København. Foto: 1. maj 2009

.

Kærlig hilsen

Erik

8 kommentarer to “Oplev Københavns 1000 års historie gennem 4 gåture. Tur 1: Magtens centrum.”

 1. Bo Sørensen Says:

  Fra Ole

 2. Peder Helveg Says:

  Faldt tilfældigt over denne “hjemmeside”/ blog over gåture i Kbh.
  Det er da fremragende og inspirerende læsning…. jeg må ud på nogle af de ture!

  vh Peder Helveg

 3. Inge fra Hjørring Says:

  Har lige været 5 dage i København. Din blog viser fremragende ture

 4. Nis Ringholm Says:

  Spændende,virkelig godt.

 5. Axel From L Says:

  Tak for nye oplysninger om det kære København.

 6. Get More Info Says:

  Hi i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this article i thought i could also create comment due to this sensible
  piece of writing.

 7. sign in to club penguin Says:

  Hi there, yup this paragraph is really fastidious and I have learned lot of things from it regarding
  blogging. thanks.

 8. ทีเด็ด บอล เต็ง วัน นี้ Says:

  7M เป็นอย่างไร Livescore7M ทีเด็ด บอล เต็ง
  วัน นี้ อัพเดทปัจจุบัน7Mหมายถึงเว็บไซต์มอง ผล บอล สด เป็นเว็บไซต์ดูผลบอลสด อันดับ 1 ของไทย เปิดให้มองผลบอลเรียลไทม์ ผลบอลสด ผลบอลวันนี้ทุกลีก ผลบอลlivescore7m ดูผลบอลสด บ้านผลบอล
  บ้านผลบอล7m บ้านผลบอล888 ผลบอลออนไลน์
  ผลฟุตบอลสด โปรแกรมการแข่งขันบอลออนไลน์ ทางเว็บไซต์ 7mlivescoreth.com ได้มีการอัพเดทข้อมูลของวงการฟุตบอลแบบเรียลไทม์ใน ทุกคู่บอลสด มองผลบอลสด7m แม้คุณยังหาเว็บดูผลบอลสด ที่มีรูปแบบเข้าใจง่าย แสดงผลลัพธ์แบบเรียลไทม์ เวลาการแสดงผลไม่คาดเขยื้อนมิได้นั้น สามารถเข้ามา มองผลบอลสดออนไลน์ได้บนเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยม
  เว็บไซต์แห่งนี้ โปรแกรมบอลออนไลน์ ผลบอลทั่วทั้งโลก ทุกลีกการแข่งขัน ผลบอลพรีเมียร์ลีก มีครบถ้วนบริบูรณ์ทุกลีก
  ไม่พลาดแม้แต่แมทการประลองเดียว7M ผลที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน ผลบอลสดเจ็ดเอ็ม เจ็ดเอ็ม รองทุกระบบบนโทรศัพท์มือถือบ้านผลบอลเจ็ดเอ็ม
  ของทางพวกเรานั้นเป็นเว็บที่เปิดขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้ามารับดูได้ เปิดให้เข้าดูได้
  ทั้งยัง Pc แล้วก็ Smartphone สะดวกสบายสามารถเข้าดูได้ทุกหนทุกแห่งการที่เว็บไซต์7M นี้ได้ถูกผลิตขึ้นมานั้น เราได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ของทุกคนไว้แล้วว่า ทุกคนนั้นสามารถเข้ามาดูผลบอลสด พินิจพิจารณาบอลสด ได้เมื่อมาดู ตารางบอลสดวันนี้ ที่เว็บไซต์ของพวกเรา เว็บไซต์เราเป็นระบบที่เข้าใจง่ายดูเรียบง่ายรวมทั้งสะอาดตาทำให้มีผู้คนพึงพอใจเป็นจำนวนมาก มีผู้เข้าใช้งานรายวันมากยิ่งกว่า 10000 คน ด้วยเหตุว่าทุกคนนั้นเข้ามาเพื่อ เช็คผลบอลสด วันนี้หรือ เช็คผลบอลเมื่อคืน ก็สามารถมองย้อนไปได้ได้ไกลถึง 1 ปีเลยทีเดียว
  ทางเราได้เก็บข้อมูลแต่ละแมตการแข่งขันไว้ตรงนี้แล้ว7Mผลบอลเมื่อคืน ตารางบอลสด เข้าดูได้ตลอดเวลา ครบทุกคู่ ที่นี่ที่เดียวเว็บไซต์ผลบอลสด7m ของพวกเรามีตารางคู่ต่อสู้ในแต่ละนัดแต่ละคู่ ไม่พลาดแม้จะเป็นลีกเล็ก เราก็มีผลบอลไว้ให้รับดูครบทุกสิ่งทุกอย่าง
  ยังไม่เพียงพอเท่านี้สามารถเข้ามารับดู
  สรุปผลบอลวันนี้ ได้ต่อในนี้ เพื่อพินิจพิจารณาการเล่นของแต่ละกลุ่ม เพื่อเป็นแนวทางในการเล่นบอลคราวต่อไป ตั้งแต่ที่ทางทีมงานของพวกเราได้กระทำเปิดให้บริการด้านนี้ขึ้นมา ได้มีผู้คนมีความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว
  ทำให้เว็บของพวกเรานั้นเป็นที่นิยมเป็นอันมาก แล้วก็ ติดอันดับ Top ของ Google ว่าเป็น เว็บไซต์ดูผลบอลที่ยอดเยี่ยม เท่าที่เคยมีมา7Mไม่เหมือนกันกับเว็บมองผลบอลอื่นเช่นไร
  เพราะเหตุใด7M ถึงดีมากกว่า ?1.เป็นที่นิยมจากผู้คนมาก2.ได้รับการจัดอันดับให้อยู่หน้าแรกของ กูเกิ้ล3.รูปแบบมองเรียบง่ายแล้วก็เข้าใจง่าย4.รายงานผลบอลได้แม่นที่สุด5.เปิดให้มองได้ตลอดเวลา
  24 ชม.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s


%d bloggers like this: